Stichting Burger Initiatief Muziek Kiosk Valkenswaard (BIMKV)

Informatie voor belangstellenden

Op 8 maart 2017 is een kerngroep bijeengekomen voor het bevorderen van ontmoeten en cultuur in Valkenswaard.

Valkenswaard heeft traditioneel een groot en gevarieerd verenigingsleven met vele deelnemers aan een breed aanbod van culturele activiteiten.
Daarnaast zien we in een veranderende samenleving een opkomst van creatieve individuelen op het gebied van (synthetische) muziek in de rol van performer of DJ, stand-up comedians, alsmede kleinschalige groepjes muzikanten in vele genres. Het blijkt dat veel van deze personen en groepen behoefte hebben aan een podium om hun kunnen aan het publiek te presenteren.

Tevens worden er vele wederkerende evenementen in Valkenswaard georganiseerd. Daarvoor ontbreekt op de Markt, het middelpunt van de meeste van deze activiteiten, een vast platform om al deze cultuuruitingen te kunnen presenteren.

De Markt heeft een verbindende functie tussen enerzijds de horeca gelegenheden en anderzijds het winkelgebied. Als bewoners of bezoekers zich hier willen treffen is er geen openbaar “meeting point” waar ze af kunnen spreken of overdekt kunnen zitten, anders dan in een gelegenheid waar een consumptie verplicht is.
De stichting BIMKV, opgericht op 11 januari 2018, wil aan deze behoeftes een oplossing bieden in de vorm van een overdekt platform.

De uiteindelijk gekozen kiosk is het resultaat van ontwerpopdrachten aan voornamelijk TU bouwkunde studenten en een daarop volgende druk bezochte presentatie van deze ontwerpen aan vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de horeca en de inwoners van Valkenswaard, gevolgd door een enquête waaraan zowel voor- als tegenstanders aan konden deelnemen middels oproepen in de lokale bladen alsmede op social media en onze website. Van de meerdere honderden deelnemers stemde 88% vóor de kiosk.

Met het winnende ontwerp van Milan Geurts van de, in de volksmond bekende, maar nu eigentijdse letterlijk laagdrempelige “muziekkiosk” creëren we een uniek tref- en informatiepunt waarbij dus tevens een veelvoud aan culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarmee draagt het project bij tot versteviging van de onderlinge band met de bewoners en bezoekers , het versterken van het verenigingsleven alsmede tot verfraaiing van het dorpsbeeld.

De financiering van dit Burgerinitiatief voor de bouw en de exploitatie van de kiosk zal worden gerealiseerd door giften uit de bevolking, ondersteund door bedrijven middels sponsoring. Tevens hebben we aanvragen gestart voor subsidie bij de bank en bij de EU/provincie middels het project Leader grenscorridor N69.
Lees ook onze per maart aangepaste statuten en het beleidsplan 2019, o.a. over de inspanningen die wij doen voor het realiseren van optredens door een breed scala van muzikanten en andere kunstenaars.


Matthieu Groenewoud

Matthieu Groenewoud
Ex Philips Mgr. en voorzitter Stichting BIMKV

Peter Latjes

Peter Latjes
Directeur HoLaPress

Wouter Margry

Wouter Margry
Architect/eigenaar Margry | Arts architecten

Peter Moezelaar

Peter Moezelaar
Voorzitter VVV Valkenswaard

Jos Peters

Jos Peters
Directeur Peters Publiciteit, Raadslid H&G

Wim van Schadewijk

Wim van Schadewijk
Voormalig penningmeester van de Zonnebloem en het Rode Kruis. Tevens penningmeester Stichting BIMKV

Willem Jan Schampers

Willem Jan Schampers
Hoofdredacteur Recycling Magazine Benelux, eigenaar WéJé Producties en secretaris Stichting BIMKV